Eindhovense druk

Eindhovense druk

Aantekenstrookjes komen voor in verschillende vormen en types. Soms lopen de stroken een lange tijd maar het kan ook zo zijn, dat ze maar kort lopen van een bepaald type.

Wij gaan nu de Eindhovense druk bekijken Hoe kwam men aan deze naam ?????

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Nederland bezet, maar velen zaken gingen gewoon door. Ook het postverkeer was niet gestremd, het was misschien iets moeilijker om zaken geregeld te krijgen. Te denken valt dan ook aan de postcensuur die door de Duitsers werd toegepast.

Wouw
afbeelding 1

Ook was het nog steeds mogelijk om aangetekende post te versturen maar hiervoor was natuurlijk een aanvullende dienst verplicht. Aantekenen kon wel worden gedaan maar was minder dan voor de oorlog. Postkantoren hadden een redelijke voorraad stroken en zij konden dan ook gewoon stroken plakken. Tijdens deze periode ontstond wel een papier schaarste dus werd het maken van stroken ook moeilijker. Aan het eind van de oorlog was zuidelijk Nederland bevrijd vanaf september 1944*.

Door de papier schaarste moest men uit zien naar alternatieven en deze werd gevonden in Eindhoven. Omdat drukkerijen in het bezette gedeelte nog niet bruikbaar waren kon men dus uitwijken naar een drukkerij in Eindhoven maar daar was geen drukpapier aanwezig. In Den Haag lag nog een voorraad papier van oude stroken die werden gedrukt voordat de posterijen over gingen op 2-zijdig getande stroken. Er werd overeen gekomen, dat dit papier gebruikt zou worden voor stroken van postkantoren, die in het bevrijde gebied van Nederland lagen, dus Gelderland ten zuiden van de grote rivieren Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.

Omdat deze stroken nu werden gedrukt op een drukkerij in Eindhoven en dus afweken van de tot dan toe 2-zijdige stroken, worden deze nu aangediend als zijnde de Eindhovense druk. Het benodigde papier werd in de nacht overgebracht naar Eindhoven, de volgende dag werden de stroken gedrukt en daarna weer in de nacht terug gebracht naar Den Haag. Hier werd de distributie verzorgd van alle stroken. Wij zijn tot op heden geen stroken tegen gekomen die buiten dit gebied vallen en zijn dus zuiver gebruikt voor het bevrijde gebied.
Er zijn wel 2 types bekend en deze zijn eenvoudig te herkennen.

Kwadendamme
afbeelding 2

Het zit hem namelijk in het woord No., dat weer op de stroken staat en dan de letter N, de eerste type heeft rechte schreven (afb 1), bij het tweede type zit aan de schreven op het eind nog een klein horizontaal pootje (afb. 2).

Helmond MH

Ook zijn er overdrukken van deze Eindhovense druk gemaakt.

Nijmegen

Zowel de linker als het recht voorbeeld van 2 stroken uit Gelderland met name de Betuwe. Beide plaatsen liggen ten zuiden van de grote rivieren.

Een volledig overzicht van wanneer welke plaatsen bevrijdt werden is  hier te vinden.