Opgave Lidmaatschap

Opgave lidmaatschap

Via onderstaand formulier kunt u zich als lid van de LVVA opgeven.

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.
Betalingen hiervoor kunt u op het rekeningnummer IBAN  NL84 ABNA 0561 3196 18  BIC ABNANL2A t.n.v. penningmeester LVVA te Reeuwijk. Zodra het bedrag betaald is bent u lid. U ontvangt van ons dan ook een lidnummer welke u kunt gebruiken voor het rondzendverkeer. Heeft u nog vragen neem dan hier contact met ons op.

Opgave lidmaatschap LVVA

Uw voornaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Ik wil deelnemen aan het rondzendverkeer (verplicht)
welniet
Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens* (verplicht)
welniet

Zodra u uw lidmaatschapsgeld betaald heeft bent u lid.

* Door middel van deze opgave verleent u de LVVA het recht om gebruik te maken van uw persoonsgegevens voor de ledenadministratie, toezenden clubblad en het rondzendverkeer. De LVVA zal uw persoonsgegevens alleen voor dit doel gebruiken, niet voor andere doeleinden, en zal uw persoonsgegevens nimmer verstrekken aan derden.

© LVVA 2018