Nieuwe type strookje soort afgebeeld van o.a. DDPN

Er zijn weer enkele soorten aantekenstrookjes afgebeeld van de DDPN en een envelop met een afdruk van het aantekenstrookje.

Omstreeks 1986 diende je ƒ 18,75 te betalen voor je rijbewijs Dit ging onder rembours.

DDPN

Voor De Deutsche Dienstpost Niederlande had men eigen aantekenstrookjes. Er waren 39 kantoren in Nederland.

 

© LVVA 2017