Telegraaf stempel

Telegraaf stempel

Als men een te kort had aan normale stroken werd er nog wel eens een overdruk geplaatst op een bestaande strook. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van het telegraafstempel wat hiervoor gebruikt werd. Meerdere voorbeelden volgen nog. Het telegraafstempel wat normaal voor een telegram werd gebruikt was uitstekend geschikt om als overdruk te gebruiken bij een aantekenstrookje.

%d bloggers liken dit: